เอกสารงานแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.14 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.19 KB
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.1 KB
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564


 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.98 KB
แบบฟอร์มโครงการ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.81 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.53 KB
ตารางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.86 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.26 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.91 KB
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2563-2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ตารางแผนปฏิบัติการปี 2563 และแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.51 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.8 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.31 KB