ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาจากกิจกรรมการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ เนื่องในงานศรีบุณยาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 08 ก.พ. 66
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานศรีบุณยาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 72) 03 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (อ่าน 321) 02 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบวัดความสามารถทางวิชาการรายบุคคล (Sriboonyanon Pre-Test’66) เนื่องในงานศรีบุณยาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 29) 01 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ pre-test ในงาน SB open house (เพิ่มเติม) (อ่าน 203) 01 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ (อ่าน 134) 30 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 399) 25 ม.ค. 66
SB OPEN HOUSE (อ่าน 280) 24 ม.ค. 66
ประกาศระเบียบการรับนักเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 248) 17 ม.ค. 66
ประกาศระเบียบการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 274) 17 ม.ค. 66
เขต 2 ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 23) 25 ธ.ค. 65
เขต 1 ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 21) 25 ธ.ค. 65
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน (อ่าน 218) 03 ธ.ค. 65
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2546) 11 พ.ย. 65
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 411) 04 ต.ค. 65
การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษ_SMTE_ครั้งที่ 12 (อ่าน 7890) 06 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 798) 01 ก.ค. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 730) 01 ก.ค. 65
สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safty School (อ่าน 986) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียน การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2219) 18 เม.ย. 65
ตารางเรียนการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4123) 13 เม.ย. 65
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 802) 02 เม.ย. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการพิเศษฯ (อ่าน 786) 02 เม.ย. 65
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 765) 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 851) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1134) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกด้านความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 700) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) (อ่าน 766) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (รอบทั่วไป) (อ่าน 968) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2632) 18 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม (อ่าน 2787) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 2773) 15 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 2675) 13 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 2708) 13 มี.ค. 65
ศูนย์ พสวท. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม สมัครด่วนภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (อ่าน 3061) 10 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2747) 09 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 2786) 08 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3542) 06 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (แบบออนไซต์) การสอบคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 3571) 05 มี.ค. 65
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 3708) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11831) 04 ก.พ. 65
ประกาศศูนย์โครงการ พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4121) 21 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5333) 13 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5039) 08 ม.ค. 65
การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 3704) 31 ธ.ค. 64
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (อ่าน 3748) 12 พ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ online และรูปแบบ on-Site (อ่าน 3855) 29 ต.ค. 64
มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 3660) 29 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนสำหรับนักเรียน (อ่าน 3668) 03 ต.ค. 64
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3970) 12 ส.ค. 64