เอกสารงานการเงิน
เอกสารงานการเงิน

  การชำระเงินบำรุงการศึกษา  โรงเรียนศรีบุณยานนท์


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  - ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระเงิน ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 enlightened>>คลิก<< enlightened
***ชำระเงิน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566***

- ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระเงิน ห้องเรียนทั่วไป ม.1/2 enlightened>>คลิก<<enlightened

***ชำระเงิน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566***

- ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระเงิน ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 enlightened>>คลิก<<enlightened
***ชำระเงิน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566***

- ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระเงิน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 enlightened>>คลิก<<enlightened
***ชำระเงิน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566***

 
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับชั้นเคลื่อน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินบำรุงการศึกษา >> คลิก<<
******* ระบบเปิดให้ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  เป็นต้นไป*******


 

สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง
yes1. จ่ายด้วยตนเองผ่านเค้าท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  

yes2. หรือจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น ตามวิธีด้านล่าง
 ตัวอย่างการเขียนใบชำระค่าบำรุงการศึกษา