เอกสารงานการเงิน
เอกสารงานการเงิน

  การชำระเงินบำรุงการศึกษา  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 


 
 

สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง
yes1. จ่ายด้วยตนเองผ่านเค้าท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  

yes2. หรือจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น ตามวิธีด้านล่าง
ตัวอย่างการเขียนใบชำระค่าบำรุงการศึกษา
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.93 KB