เอกสารงานการเงิน
เอกสารงานการเงิน

  การชำระเงินบำรุงการศึกษา  โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 


 

ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินบำรุงการศึกษา   >>คลิก<<


 

สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง
yes1. จ่ายด้วยตนเองผ่านเค้าท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  

yes2. หรือจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น ตามวิธีด้านล่าง
 ตัวอย่างการเขียนใบชำระค่าบำรุงการศึกษา