เอกสาร งานวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน


mailmailแบบฟอร์มงานการจัดการเรียนการสอน enlightened>>คลิก<<enlightened
ตารางกำหนดการสอนและภาระงาน/ชิ้นงาน ในรูปแบบ ON-LINE

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 
mail กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> คลิก << 

mail กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)>> คลิก << 

mail กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย >> คลิก <<

mail กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ >> คลิก <<

mail กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >> คลิก <<

mail กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ >> คลิก <<

mail กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ >> คลิก << 

mail กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา >> คลิก <<      ตารางกำหนดการสอนและภาระงาน/ชิ้นงาน ในรูปแบบ ON-LINE

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 
 
งานทะเบียน

 
งานวัดผล

-->   งานวัดผล >> คลิก mail

-->   ปพ.5  >> คลิก 
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ online และรูปแบบ on-Site
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.37 KB
มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในโรงเรียนศรีบุณยานนท์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB