ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:24   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:24   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:24   อ่าน 137 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:24   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:23   อ่าน 150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:23   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:23   อ่าน 116 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) กิจกรรม Science Hackathon Green Innovation & Technology จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:22   อ่าน 124 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม Science Hackathon Green Innovation & Technology จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,12:21   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่อนักเรียน : ลูกแม่ศรีคนเก่ง
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,09:14   อ่าน 257 ครั้ง