ข่าวสำหรับนักเรียน
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1-6 ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2566
ตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ sgs
แจ้งกำหนดการและนัดหมายนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2565


หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน และตารางสอบ ม.1  >>คลิก<<

หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน และตารางสอบ ม.2  >>คลิก<<

หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน และตารางสอบ ม.3  >>คลิก<<

หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน และตารางสอบ ม.4  >>คลิก<<

หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน และตารางสอบ ม.5  >>คลิก<<

หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน และตารางสอบ ม.6  >>คลิก<<

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ม.4-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับชั้น ม.1-3
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


 

ประกาศเปิดภาคเรียน
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

แจ้งเปลี่ยนแปลง 

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

x จากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


 เป็นวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.4-6

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 
 
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.1-3


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

แจ้งกำหนดการและนัดหมายนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แจ้งการหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ
นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน ผ่านระบบ SGS

ขั้นตอนการดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS

การใช้งานระบบ SGS ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน อาจทำให้ดูรายละเอียดคะแนนได้ไม่ครบ แนะนำให้ดูผ่านแท็บเล็ตหรือโปรแกรมเว็บเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประกาศผลการเรียนในระบบ SGS ของ สพฐ. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. โดยใช้ 

1. Username : เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) 

2. Password เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน (13 หลัก) 

ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียน (หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องงานทะเบียน)

เว็บไซต์สำหรับดูผลการเรียน >> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxหมายเหตุ : ระบบ SGS เป็นระบบ Server ส่วนกลางของ สพฐ. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาระบบ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปี 2565
 
 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขันร่มพยุงไข่ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขันการ์ดเกมวิทยาศาสตร์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขัน
จรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่น


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขัน เรื่อง วิทย์ วิทย์ แบบคลิปสั้น ผ่าน Tixtox

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขัน GAME COMPUTER QUIZ IN 2D GAME ม.ต้นสมัครเข้าร่วมกิจกรรม >>คลิก<<

กิจกรรมการแข่งขัน Coding ม.ปลาย

ตารางเรียนประจำสัปดาห์ ม่วง - ชมพู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.4-6
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับ ม.1-3
ตารางเรียนประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนชดเชย เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 2565
ตารางเรียน ON SITE 
ประจำเดือน มกราคม , กุมภาพันธ์ 2565

เรียนแบบสลับกลุ่มเรียน (เลขที่คี่ เลขที่คู่) เรียนคาบละ 40 นาที
 
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564
แจ้งวันสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.4-6
แจ้งวันสอบวัดผลกลางภาค เรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.1-3
ตารางเรียน ON SITE ประจำเดือนธันวาคม 2564
ตารางเรียน ON SITE ประจำเดือนธันวาคม 2564

เรียนแบบสลับกลุ่มเรียน (เลขที่คี่ เลขที่คู่) เรียนคาบละ 40 นาที
 
วันที่ 24,27,29 ธันวาคม 2564 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564
 
 
 

 

 

 
 
ตารางกำหนดการสอนและภาระงาน/ชิ้นงาน 2 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564

 

 

enlightenedชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิก>> 

 

enlightenedชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <<คลิก>> 

 

enlightenedชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<คลิก>> 

 

enlightenedชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<คลิก>> 

 

enlightenedชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <<คลิก>>

 

enlightenedชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <<คลิก>>

ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 

ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


enlightenedคำชี้แจงenlightened

1. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเอง 

2. ให้ผู้ปกครองและนักเรียน สแกน QR code เข้าห้องที่ปรึกษา


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ enlightened
ประกาศรายชื่อและลำดับในการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.64
ประกาศรายชื่อและลำดับในการมอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.64
 
 
นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ-เลขที่ และลงทะเบียนรับบัตรคิวหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึก 9
พร้อมตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
 
ในลานอเนกประสงค์ แบ่งกรรมการออกเป็น 4 ชุด
ชุดที่ 1 - เลขที่ 1-10
ชุดที่ 2 - เลขที่ 11-20
ชุดที่ 3 - เลขที่ 21-30
ชุดที่ 4 - เลขที่ 31-40

enlightenedโต๊ะที่ 1 ตรวจหลักฐาน 
กรณีนักเรียนใหม่ส่งเอกสารให้กรรมการตรวจ ตามรายละเอียดที่จะแจ้งให้ทราบ
กรณีส่งหลักฐานมาแล้ว ให้แจ้งเลขที่ ต่อคณะกรรมการตรวจหลักฐาน
ถ้ากรรมการแจ้งว่าครบเรียบร้อย --> 


enlightenedโต๊ะที่ 2 ตรวจสอบการชำระเงิน/จ่ายเงินสมาคมฯ 550 บ.
(นักเรียนเดิมไม่ต้องชำระ 550 บ.)
ถ้าเรียบร้อยกรรมการจะให้คูปองรับหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน-->

enlightenedโต๊ะ 3 รับอุปกรณ์การเรียน -->
นักเรียนที่ประสงค์จะรับเป็นชุดอุปกรณ์การเรียน ส่งคูปอง และลงชื่อรับอุปกรณ์การเรียน

คนที่ไม่ประสงค์จะรับ ให้นำใบเสร็จรับเงินมายื่นตอนเปิดภาคเรียนไปแล้ว เพื่อรับเงินสด 
    ⬇️
เดินไปห้องพฤกษศาสตร์รับหนังสือเรียน 
    ⬇️
สั่งซื้อชุดนักเรียน/มีรองเท้าผ้าใบจำหน่าย ใต้อาคาร 9 ฝั่งลิฟท์


 
รอบวันที 27-28 พ.ค. 64 ตามเวลานี้
 

27 พ.ค. 64
.4/3 เวลา 8.00-9.00 น.          ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >>
.4/4 เวลา 09.00-10.00 น.      ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >>
.4/5 เวลา 10.00-11.00 น.      ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >>
ม.4/6 เวลา 13.00-14.00 น.      ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >>

28 พ.ค. 64
ม.4/7 เวลา 8.00-9.00 น.          ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >>
.4/8 เวลา 09.00-10.00 น.      ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >>
.4/9 เวลา 10.00-11.00 น.      ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >>
.4/10 เวลา 13.00-14.00 น.    ตรวจสอบรายชื่อ คลิก >>


การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6
การชำระเงินบำรุงการศึกษา