ข่าวสำหรับนักเรียน
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2876) 21 ต.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียน (อ่าน 135) 21 ต.ค. 65
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 302) 27 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.4-6 (อ่าน 1123) 17 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 1731) 17 ก.ย. 65
แจ้งกำหนดการและนัดหมายนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 254) 30 ส.ค. 65
แจ้งการหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 214) 30 ส.ค. 65
นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน ผ่านระบบ SGS (อ่าน 9732) 01 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปี 2565 (อ่าน 581) 11 ก.ค. 65
ตารางเรียนประจำสัปดาห์ ม่วง - ชมพู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 905) 11 พ.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7555) 09 พ.ค. 65
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.4-6 (อ่าน 3775) 18 ก.พ. 65
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับ ม.1-3 (อ่าน 3646) 18 ก.พ. 65
ตารางเรียนประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4648) 11 ม.ค. 65
ตารางเรียนชดเชย เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 3760) 22 ธ.ค. 64
แจ้งวันสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.4-6 (อ่าน 3752) 13 ธ.ค. 64
แจ้งวันสอบวัดผลกลางภาค เรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 3688) 13 ธ.ค. 64
ตารางเรียน ON SITE ประจำเดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 5501) 29 พ.ย. 64
ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10227) 11 พ.ย. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (อ่าน 4501) 09 ส.ค. 64
ตารางกำหนดการสอนและภาระงาน/ชิ้นงาน 2 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564 (อ่าน 3901) 31 ก.ค. 64
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6164) 19 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อและลำดับในการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.64 (อ่าน 3929) 03 มิ.ย. 64
การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 (อ่าน 3990) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป สอบความสามารถพิเศษ) (อ่าน 3651) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก) (อ่าน 3646) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก) (อ่าน 3610) 03 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา (อ่าน 3606) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) (อ่าน 3597) 02 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 3532) 02 พ.ค. 64
กำหนดการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3505) 02 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 25633 (อ่าน 3519) 02 พ.ค. 64
ตารางเรียนประจำสัปดาห์ วันที่ 1-7 ก.พ. 64 (อ่าน 3574) 02 พ.ค. 64