ข่าวประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน (อ่าน 68) 03 ธ.ค. 65
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2231) 11 พ.ย. 65
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 268) 04 ต.ค. 65
การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษ_SMTE_ครั้งที่ 12 (อ่าน 7306) 06 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 673) 01 ก.ค. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 640) 01 ก.ค. 65
สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safty School (อ่าน 843) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียน การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2124) 18 เม.ย. 65
ตารางเรียนการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4027) 13 เม.ย. 65
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 730) 02 เม.ย. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการพิเศษฯ (อ่าน 717) 02 เม.ย. 65
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 702) 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 782) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1061) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกด้านความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 632) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) (อ่าน 698) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (รอบทั่วไป) (อ่าน 894) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2561) 18 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม (อ่าน 2715) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 2701) 15 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 2608) 13 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 2635) 13 มี.ค. 65
ศูนย์ พสวท. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม สมัครด่วนภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (อ่าน 2955) 10 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2679) 09 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 2716) 08 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3468) 06 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (แบบออนไซต์) การสอบคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 3500) 05 มี.ค. 65
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 3635) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11687) 04 ก.พ. 65
ประกาศศูนย์โครงการ พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4040) 21 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5207) 13 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4913) 08 ม.ค. 65
การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 3626) 31 ธ.ค. 64
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 (อ่าน 3671) 12 พ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ online และรูปแบบ on-Site (อ่าน 3786) 29 ต.ค. 64
มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 3596) 29 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนสำหรับนักเรียน (อ่าน 3600) 03 ต.ค. 64
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3883) 12 ส.ค. 64
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (อ่าน 3789) 27 ก.ค. 64
นิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 4268) 27 ก.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 4294) 24 มิ.ย. 64
ตารางเรียนชดเชยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3805) 10 มิ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ (อ่าน 3786) 10 มิ.ย. 64
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน (อ่าน 3914) 03 มิ.ย. 64
ประกาศ ผลการสอบปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 3587) 03 มิ.ย. 64
ชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (อ่าน 3616) 03 มิ.ย. 64
กำหนดการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3624) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดการคิดและทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (อ่าน 3588) 02 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 3639) 02 พ.ค. 64
กำหนดการ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3601) 02 พ.ค. 64