ภาพกิจกรรม
การประชุมการเขียนรายงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (OBECQA) ประจำปี 2566
การประชุมการเขียนรายงานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (OBECQA) ประจำปี 2566 
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี 2566 ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,14:22   อ่าน 31 ครั้ง