ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566
มูลนิธิศรีบุณยานนท์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายนัที เปรมรัศมี ประธานมูลนิธิศรีบุณยานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้ ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และงานแนะแนวเข้าร่วมประชุม สรุปผลการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนและปรึกษาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทองศรี เปรมรัศมี


โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,16:22   อ่าน 34 ครั้ง