ภาพกิจกรรม
กิจกรรม One Day Camp บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
18 มิถุนายน 2565
ว่าที่ร้อยเอกวีรพล แป้นพรหม รองผู้อำนวยการโรงรียนศรีบุณยานนท์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม One Day Camp บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,09:39   อ่าน 420 ครั้ง