จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ศึกษาดูงานระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ สถาบันปัญญาวิวัตน์ (PIM)
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,09:13   อ่าน 99 ครั้ง