จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขา วิชาดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา สถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนิงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,11:55   อ่าน 93 ครั้ง