จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ บุคคลและแผนงาน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้ดำเนินการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงาบประมาน ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,11:45   อ่าน 89 ครั้ง