๓.อยุธยา-ท่าเรือ


Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

ตอนที่ ๓   อยุุธยา-ท่าเรือ  เหนือน่านน้ำป่าสัก 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑ หัวรอ 
๒ บ่อโพง - ปากจั่น 
๓ นครหลวง 
๔ อรัญญิก 
๕ ท่าเรือ 
๖ วัดไม้รวก 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 เส้นทางไปพระบาทตามนิราศสุนทรภู่

         การเดินทางไปพระพุทธบาท   ค้างแรมคืนแรก  ( ขึ้น ๑๒  ค่ำ  เดือน ๓ ) ที่วัดแม่นางปลื้ม  รุ่งขึ้นวันขึ้น ๑๓  ค่ำ    ออกเดินทางผ่านหัวรอเข้าสู่เส้นทางแม้น่ำป่าสัก   ผ่านสถานที่ต่าง ๆ  ดังนี้           
          - ท่าาลาเกวียน  
          - บ่อโพง  
          - ปากจั่น
          - บางระกำ 
          - นครหลวง
          - แม่ลา             
          - อรัญญิก  
          - ตะเคียนด้วน
          - บ้านศาลาลอย  
          - วังตะไล
          - บ้านขวาง   
          - ท่าเรือ   

         เส้นทางการเดินทางในวันขึ้น ๑๓  ค่ำเดือน ๓ เป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เส้นทางจาก หัวรอ - ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุะยา
เข้าลำคลองหัวรอตอระดะ 
ท่าเรือ จุดเป็นเส้นทางการเดินทาง 

        ถึงท่าเรือ  เป็นจุดเปลี่ยนทางการเดินทางจากทางน้ำ  ไปเป็นทางบก และเป็นที่ค้างแรมในคืนที่ ๒  (ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๓ )     

 

fish_orange_1.gif

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.