๙ บางพูด-นนทบุรี
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์ บนเส้นทางนิราศพระบาท
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ที่ตั้งบางพัง-บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

         แรงกำเริบเอิบอิ่มขยายออก

เขาก็บอกโยนยาวฉาวสนั่น

  ถึงหาดขวางบางพูดเขาพูดกัน

พี่คิดฝันใจฉงนอยู่คนเดียว

่ เป็นพูดชื่อหรือพูดผีปีศาจหลอก 

ใครช่วยบอกพูดผีมานี่ประเดี๋ยว

 จะสั่งฝากขนิษฐาสุดาเดียว

ใครเกินเกี้ยวแล้วอย่าไว้อะไรเลย

        ถึงบางพังน้ำพังลงตลิ่ง

โอ้ช่างจริงเหมือนเขาว่านิจจา

พี่จรจากดวงใจมาไกลเชย

โอ้อกเอ๋ยแทบพังเหมือนฝั่งชล

   ๙. างพูด - บางพัง

สันดอนกลางแม่น่ำเจ้าพระยาที่บางพูด

 ที่ตั้ง              ตำบลบางพูด-บางพัง อยู่ในปกครองของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

              ทิศตะวันออกและทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  

               ทิศใต้และตะวันตกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ความสำคัญ     บางพูด มีที่เป็นสันดอนกลางแม่น้ำ  ในฤดูน้ำลงมากจะเห็นสันดอนเป็นหาดขวางอยู่   สุนทรภู่จึงกล่าวว่า …. “ถึงหาดขวางบางพูด…”              และสันดอนแห่งนี้ ถ้าเป็นฤดูน้ำหลากก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดเรือล่ม   เช่นในสมัยรัชกาลที่ ๕  ได้เกิดเหตุ “พระนางเรือล่ม” ณ ที่บางพูด             แห่งนี้   สุุนทรภู่แสดงทรรศนะเกี่ยวกับบางพูดไว้ในนิราศภูเขาทองว่า

                                               “ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์                มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
                                      แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร                       จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”

           และในนิราศวัดเจ้าฟ้ากล่าวไว้ว่า  …

                                           “ถึงบางพูดพูดมากคนปากหมด                มีแต่ปดเป็นอันมากเขาถากถาง
                                      ที่พูดน้อยค่อยประคิ่นลิ้นลูกคาง                    เหมือนหญิงช่างฉอเลาะปะเหลาะชาย”

แหล่งข้อมูล   :  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม ๗         :  www.thaitambon.com

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.