๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 
ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์ บนเส้นทางนิราศพระบาท

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ที่ตั้งของบางพลัด

 

โรงเหล้าบางยี่ขัน เขตบางพลัด

          ถึงบางพลัดยิ่งอนัตอนาถจิต

 นิ่งพินิจนึกน่าน้ำตาไหล

 พี่พลัดนางร้างรักมาแรมไกล 

บัดเดี๋ยวใจพบบางริมทางจร  

             สุนทรภู่ : นิราศพระบาท

     ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง

มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา

 

 โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา

ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย

๔. บางพลัด

 

         สุนทรภู่ : นิราศภูเขาทอง

                  ที่ตั้ง                   เขตบางพลัดตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศเหนือติดกับทางรถไฟสายใต้ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตกรุงเทพ ฯ กับจังหวัดนนทบุรี ทิศตะวันตก ติดกับถนนบรมราชนนีเป็นแนวกันเขตกับเขตบางกอกน้อย

                 ความสำคัญ      เดิมบางพลัดเป็นตำบลในอำเภอบางกอกน้อย   จังหวัดธนบุรี   ภายหลังเมื่อรวมกรุงเทพฯ กับ ธนบุรี เข้าด้วยกัน   บางพลัดถูกเปลี่ยนเป็นแขวงบางพลัด  ขึ้นกับเขตบางกอกน้อย และต่อมาได้ยกฐานะเป็นเขตบางพลัด  ของกรุงเทพมหานคร  มีถนนจรัลสนิทวงศ์เป็น เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ           

             "บางพลัด"   มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชื่อบางพลัดว่ามาจาก คำว่า    “บางพลัดถิ่น”   เล่ากันว่า มีผู้คนหนีมาจากอยุธยาครั้งเสียกรุง  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่     แต่สุนทรภู่  ได้นำไปเปรียบกับ การพลัดพรากกับนางจัน   ผู้เป็นภรรยา

นิราศพระบาท ๒ "ตำนานบางพลัด"

แหล่งข้อมูล  :   สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด  ประวัติและของดีเขตบางพลัด   น. ๑ - ๒                  

 

                                

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.