๓. สามเสน-กรุงเทพฯ
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท


ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์ บนเส้นทางนิราศพระบาท  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ที่ตั้งของสามเสน

 ถึงสามเสนแจ้งความตามสำเหนียก

เมื่อแรกเรียกสามแสนทั้งกรุงศรี

ประชุมฉุดพุทธรูปในวารี 

ไม่เคลื่อนที่ชลธารบาดาลดิน

จึงสาปนามสามแสนเป็นชื่อคุ้ง

เออชาวกรุงกลับเรียกสามเสนสิ้น

นี่หรือรักจะมิน่าเป็นราคิน

แต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำ

 

นิราศพระบาท ๒  "ตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำ"

๓. สามเสน

 

                 ที่ตั้ง   เดิมสามเสนเป็นตำบลหนึ่งในเขตพระนคร ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา   ระหว่างบางลำพู  กับ  บางชื่อ  ปัจจุบันตำบลสามเสนยกฐานะเป็นเขตสามเสน

                ความสำคัญ       ที่คุ้งน้ำสามเสน  มีตำนานเล่าขานกันว่า  ชื่อ สามเสน  มาจากการชะลอพระพุทธรูปขึ้นจากน้ำสุนทรภู่ได้แสดงทรรศนะเปรียบเทียบ ให้เห็นว่าแม้แต่ชื่อสถานที่ยังเปลี่ยนแปลงได้  จิตใจคนจึงอาจเปลี่ยนไปได้ง่าย ๆ     

                                                                                       

แหล่งข้อมูล : สัณห์  ภาวิต  นิทาน  ๔  ภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก  น.  ๒๖๒– ๒๖๓, ๒๗๒.  

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.