๒.บางจาก-กรุงเทพฯ
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

          
 
ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท บนเส้นทางนิราศพระบาท

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

วัดภคินีนาถ (วัดบางจาก หรือ วัดนอก)

   ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต

ใครช่างคิดชื่อบางไว้กางกั้น

่ว่าชื่อจากแล้วไม่รักรู้จักกัน

พิเคราะห์ครันฤามาพ้องกับคลองบาง

ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ

ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง

โอ้ว่าจากช่างมารวบประจวบทาง

ทั้งจากบางจากไปใจระบม

                                ๒. คลองบางจาก

            ที่ตั้ง     คลองบางจาก เป็นคลองที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปทางฝั่งตะวันตก หรือฝั่งธนบุรีเดิม อยู่ระหว่างปากคลองบางกรวยกับปากคลองบางกอกน้อย บริเวณปากคลองเป็นที่ตั้งของวัดภคินีนาถ (วัดบางจาก) ซึ่งฝั่งตรงข้ามเยื้องกับหอสมุดแห่งชาติ“ บางจาก ”  ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด  กรุงเทพ ฯ  ( “ธนบุรี”  เดิม)

                       ความสำคัญ     คลองบางจาก  บริเวณปากคลองเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมเสมอ   ถ้าน้ำทะเลหนุนสูง  น้ำเค็มจะขึ้นถึงจึงเป็นคลองน้ำกร่อย  แต่ก่อนนั้นมีต้นจากขึ้นทั้งสองฝั่งคลองและริมตลิ่ง  ตามนิราศพระบาทเมื่อสุนทรภู่มาถึงคลองบางจากจึงกล่าวว่า

                             “ ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต”   

                                                
           
“คลองขวาง”  หมายถึง คลองขวางอยู่ข้างหน้าคือ “คลองบางจาก” นั่นเอง

กอต้นจาก

ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต


                                              
                                 

แหล่งข้อมูล   :    สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด  ประวัติและของดีเขตบางพลัด   น. ๕, ๓๑.        
              :   
สัมภาษณ์อดีตศิษย์วัดและสามเณรที่บวชเรียนอยู่ที่วัดพระภคินีนาถ ระหว่าง พศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๙.

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.