๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท


ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท บนเส้นทางนิราศพระบาท  
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

วัดระฆังโฆษิตาราม (วัดบางหว้าใหญ่)

 

โอ้อาลัยใจหายไม่วายห่วง

ที่ตั้งวัดระฆังโฆษิตาราม

ดังศรศักดิ์ปักซ้ำระกำทรวง

เสียดายดวงจันทราพะงางาม

เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพิโรธพี่ 

แต่เดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสาม

จนพระหน่อสุริย์วงศ์ทรงพระนาม

จากอารามแรมร้างทางกันดาร

ด้วยเรียมรองมุลิกาเป็นข้าบาท

จำนิราศร้างนุชสุดสงสาร

ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร

นมัสการรอยบาทพระศาสดา

วันจะจรจากน้องสิบสองค่ำ

พอจวนย่ำรุ่งเร่งออกจากท่า

รำลึกถึงดวงจันทร์ครรไลลา

พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย

                    ๑. วัดระฆังโฆษิตาราม

ที่ตั้ง                       วัดระฆังโฆษิตาราม  ตั้งอยู่ริมฟากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  ระหว่างวัดอรุณราชวราราม กับโรงพยาบาลศิริราช   ตรงข้าม
                         กับท่าช้างด้านตะวันตกของวัดมีถนนอรุณอัมรินทร์ เป็นเส้นทางหลัก

ความสำคัญ          วัดระฆัง ฯ เป็นอารามหลวงชั้นโท  ชนิด วรมหาวิหารเดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่  ในสมัยรัชกาลที่ ๑    กรมพระราชวังหลัง  ทรงเป็นผู้                          ปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดระฆังโฆษิตาราม”  เพราะขุดพบระฆังในวัดแห่งนี้  และระฆังที่ขุดพบ     รัชกาลที่ ๑ ทรงนำไปไว้ที่                          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม      วัดระฆัง ฯ เป็นที่รู้จักกันดี ในเรื่องของพระเครื่อง “ พระสมเด็จวัดระฆัง”   

                                 ในครั้งที่พระองค์เจ้าปฐมวงศ์ทรงผนวช  ได้ประทับจำพรรษาที่วัดแห่งนี้   การเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาท จุดเริ่มต้นของการ                          เดินทางจึงเริ่มที่ท่าน้ำวัดระฆังฯ      ในเช้าของวันขึ้น  ๑๒  ค่ำ  เดือน ๓   ปีเถาะ  พ.ศ. ๒๓๕๐  เมื่อกลับจากพระบาทแล้วสุนทรภู่จึงได้                          แต่งนิราศพระบาท    ดังที่กล่าวไว้ตอนท้ายของนิราศว่า…

“นิราศนี้ปีเถาะเป็นเคราะห์ร้าย     เราจดหมายตามมีมาชี้แจง”

 

แหล่งข้อมูล : คณะกรรมการจัดงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี   ศิลปวัฒนธรรมไทย  เล่ม ๔  วัดสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์   น.  ๒๕๔.
 

 

 

 

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.