๑.กรุงเทพฯ-นนท์
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท


ตอนที่ ๑
 เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์ บนเส้นทางนิราศพระบาท 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

เส้นทางไปพระบาทตามนิราศสุนทรภู่

จุดหมายปลายทาง พระพุทธบาท สระบุรี

    จุดหมายปลายทาง
              
คือ
    ความเชื่อและศรัทธา  
         งานบูชาพระพุทธบาท เริ่มแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม   ได้จัดขึ้นเป็นประเพณีในช่วง กลางเดือน ๓ และกลางเดือน ๔  นับเป็นงานบุญที่ครึกครื้น   สนุกสนาน  
        นอกจากความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา แล้ว การเดินทางไปพระบาทยังเป็นการไปเที่ยวชมภูมิประเทศ   อันร่มรื่น

     

 

เส้นทางจากท่าน้ำวัดระฆัง ฯ - สุดเขตจังหวัดนนทบุรี         

 ๒ เดินทางบก โดยช้าง

พระองค์เจ้าปฐมวงศ
  -
ทรงเป็นพระโอรส ของ กรมพระราชวังหลัง
  - ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประสูติในกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้รับพระนามว่า
"พระองค์เจ้าปฐมวงศ
์"
   -
ทรงเป็นประธานในการเดินทางไป นมัสการพระพุทธบาทตามนิราศพระบาท ของ สุนทรภู่

๑ เริ่มออกเดินทางโดยทางเรือ

 จุดเริ่มต้นการเดินทาง ท่าน้ำวัดระฆัง ฯ กรุงเทพ ฯ

   
     จุดเริ่มต้นการเดินทาง
 
          
เริ่มต้นเดินทางโดยเรือ   ออกเดินทางจาก ท่าน้ำวัดระฆังโฆษิตาราม   เวลา่เช้าตรู่วันขึ้น  ๑๒ ค่ำ  เดือน ๓  โดยมีพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ซึ่งทรงผนวชและจำพรรษาอยู่วัดระฆัง ฯ  ทรงเป็นผู้นำในการเดินทาง เปลี่ยนการเดินทางทางบกที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                          

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.