[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แหล่งเรียนรู้ครูสมจิตร
  แหล่งเรียนรู้ครูจันทนา
  แหล่งเรียนรู้ครูจงกล
  แหล่งเรียนรู้ครูนพภา
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท
ผลงานครู
 

 


  

เฉลยแบบฝึก ม.๖
เฉลยแบบฝึกขุนช้างขุนแผน

พุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2554


เฉลยแบบฝึกเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา  ม.๖เข้าชม : 75714


เฉลยแบบฝึก ม.๖ 5 อันดับล่าสุด

      เฉลยแบบฝึกไตรภูมิพระร่วง 7 / ก.ย. / 2554
      เฉลยแบบฝึกขุนช้างขุนแผน 7 / ก.ย. / 2554


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี