[x] ปิดหน้าต่างนี้
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ SBwifi

พุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


ฝ่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ได้มีบริการ SBwifi ให้ใช้กันแล้ว

สำหรับท่านใดที่มี โทรศัพท์มือถือ หรือ computer notebook.

ที่รองรับบริการ wifi มาลงทะเบียนขอใช้งาน SBwifi ได้ที่

ฝ่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนศรีบุณยานนท์เข้าชม : 3811


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การประกวดสื่อวีดิทัศน์“เรื่องเล่าเปิดปูม ภาคภูมิในศักดิ์ศรี ใต้ร่มบารมีปกเกล้า” The Legend of Glory and Dignity of Sriboonyanon 16 / มิ.ย. / 2562
      ครูวิมลรัตน์ : ประกาศ งาน flash ที่ได้รับทาง mail 10 / ก.ย. / 2554
      บริการ SBwifi 18 / ส.ค. / 2553
      คะแนนทดสอบการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย ม.4/3 10 / ส.ค. / 2553
      *จุดกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์*ณ.ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 / ส.ค. / 2553


ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี