[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  ประวัติท่านพระครูเดช
  ข้อมูลโรงเรียน
  เกียรติประวัติโรงเรียน
  ข้อมูลการติดต่อ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บุคลากร
  ศิษย์เก่าดีเด่น
  อาคาร-สถานที่
  เครื่องแบบ-แต่งกาย
 

  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  สมาคมศิษย์เก่า
  โครงการ พสวท.
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  TO BE NUMBER ONE
 

  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษา
  ภาษาต่างประเทศ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะศึกษา
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  คอมพิวเตอร์
 


 

 


กระทรวงศึกษาธิการ

 
ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

10 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2564
5 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดการคิดและทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดการคิดและทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
29 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
18 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
22 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป)
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป)
22 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
22 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการสอบสัมภาษณ์
28 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2564
24 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564
การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564
8 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
12 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2563
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2563
24 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการมาเรียนและรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 1 กรกฎาคม 2563
ตารางการมาเรียนและรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 1 กรกฎาคม 2563
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
10 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 (ประเภทสอบคัดเลือก)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 (ประเภทสอบคัดเลือก)
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  
เลขที่ 211 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2969-1402-3   โทรสาร 0-2527-8827 E-mail : sriboon@sb.ac.th