ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มอบหมายให้ นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,16:09   อ่าน 52 ครั้ง